Ungdomsboligene er prioritert unge mellom 18 – 35 år i etableringsfasen. To leiligheter står ledige: 
Leilighet A kan flyttes inn omgående. 
Leilighet B er trolig klar januar 2021. 

Kriterier for leie av ungdomsbolig:

  • Registrert bosatt i Aremark kommune
  • Betalingsevne, søker må kunne dokumentere inntekt (arbeid eller studielån)
  • De med liten økonomisk muligheter til å kjøpe/leie privat egen bolig blir prioritert
  • Ungdomsbolig tildeles for inntil 3 år med gjensidig oppsigelse på 3 mnd. for begge parter
  • Må kunne innbetale depositum tilsvarende 3 måneders husleie eller NAV garanti

Du søker på utleiebolig ved å benytte skjema under. Søknad sendes på epost til post@aremark.kommune.no eller til postadresse: 
Aremark kommune, Rådhuset, Aremarkveien 2276, 1798 Aremark.

Ved spørsmål ta kontakt med saksbehandler Lanie Tran, telefon 41524047, e-post lanie.tran@aremark.kommune.no