Har du lyst til å lære om permakultur og økologisk dyrking?
I forbindelse med prosjektet bygdemiljøpakkene er det inngått et samarbeid for å etablere et fagskoletilbud på den flotte husmannsplassen Bøensætre i Aremark kommune.

Søknadsfrist er 31. januar 2023.

Kurstilbudet «Innføring i bærekraftig reiseliv – økologisk høsting og dyrking» er nå åpent for påmelding. Kurset er et resultat av samarbeid mellom Bøensætre, Aremark kommune, Viken Fylkeskommune og Fagskolen i Viken. 

Kurset gir en grunnleggende innføring i et av de mest sentrale tema i dagens reiseliv. Kurset tar utgangspunkt i konseptet permakultur, med spesiell vekt på bærekraftig dyrking og høsting. Kurset vil vise hvordan hele verdikjeden fra jord til bord kan brukes på en praktisk måte til etablering av en bærekraftig reiselivsbedrift. 

Permakultur og regenerativt økologisk landbruk er eksempler på bærekraft i praksis. Sesong, beredskap og selvberging er betydningsfulle begreper og vil få en plass i kurset. Kurset vil videre vise praktiske eksempler som knytter bærekraft til småskala dyrkning via markedshager, andelslandbruk, urbant landbruk og undervisningshager. 

Du kan melde deg på og lese mer om kurstilbudet på fagskolen i Viken sine nettsider:  

Les mer om permakultur og meld deg på kurset på nettsidene til Viken