Kunngjøringer

Ar-kommunevapen_200x220_cropped_100x100

Høring av planprogram og oppstart Kommuneplanarbeid. Planprogram for felles kommuneplanprosess i Rømskog, Aremark og Marker kommune.

Varsel om utvidelse av detaljregulering for Fosby sentrum I. 

Varsel om utvidelse av planområdet for kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026. 

Vedtak om detaljregulering for Torgetmosen-Strømsmosen torvuttak.

Områderegulering Strømsfoss - utleggelse til offentlig ettersyn. 

Tips ein ven Skriv ut