Kunngjøring: Endring i møteplanen : ekstraordinært formannskapsmøte

Flytting av møter i Formannskap og Kommunestyre. 

Endring av møteplanen i Aremark Kommune:
  • Formannskapsmøtet 31. mai flyttes til 7. juni og
  • Kommunestyremøtet 14. juni flyttes til 21. juni.
  • NB! Det skal avholdes et ekstraordinært møte i Formannskapet 21. juni klokka 16 i kommunestyresalen.
Tips ein ven Skriv ut