Aremark kommune har bestemt at vaksinasjonssted skal flyttes til Furulund fra og med denne uken. Vi får nå så mange vaksiner at det blir vanskelig å benytte helsestasjon /legekontoret til vaksinasjon da ventesonen vår blir for liten. Vaksinering vil foregå på onsdager fremover. De som allerede har fått time til dose 2 skal da ikke møte på legekontoret/helsestasjonen, men på Furulund.