- Aremark er en liten kommune og vi kommer nå til et kontrollutvalgsekretariat som har flere kommuner som er sammenlignbare med oss. Det er bra og vi mener at dette totalt sett vil gi oss en bedre tjeneste enn i dag, sier varaordfører Marte Espelund Sande. 

Aremark kommune har fram til nå kjøpt disse tjenestene av Indre Østfold kontrollutvalgsekretariat. VIKUS tar over oppgaven fra nyttår. 

 

Vikus.jpgFra venstre Mona Moengen (leder av VIKUS), Øystein Hagen (kontaktperson VIKUS/Aremark kommune), Marte Espelund-Sande (varaordfører Aremark kommune) og Kristin Pettersen (leder av kontrollutvalget).