Lag, foreninger og andre som arrangerer lokale aktiviteter kan legge inn sine arrangementer i vår aktivitetskalender. 
Dette gjøres ved å klikke på lenken registrer arrangement i aktivitetskalenderen. Du får da opp et skjema hvor opplysninger om arrangementet legges inn.
De registrerte opplysningene sendes automatisk til webansvarlig for hjemmesiden som sørger for å legge arrangementet inn i aktivitetskalenderen. 

Aktivitetskalenderen finner du her

Kommende aktiviteter og arrangementer ser du nederst på forsiden, under kalender.