Valget avholdes søndag 10. september kl 14.00-19.00 og mandag 11. september kl 09.00-19.00. Begge dagene på Furulund.

Forhåndsstemmegivning
Alminnelig forhåndsstemmegivning for kommune- og fylkestingsvalg 2023 er fra torsdag 10. august til og med fredag 8. september 2023 og avholdes på Aremark Rådhus i alminnelig åpningstid - hverdager man-fre (09.00-11.00 og 12.00-15.00). I tillegg vil det være åpent onsdag den 23. og 30. august og 6. september for forhåndsstemming på ettermiddag/kveld fram til kl. 19.00.
Forhåndsavtale er ikke nødvendig.

På helse og omsorgsinstitusjoner
Det avholdes forhåndsstemmegivning på Fosbykollen i Aktivitetsstua - torsdag 24. august 2023 i tidsrommet 10.00 – 14.00

Hjemmestemming
Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan stemme i valglokalet på valgdagen og ved de ordinære forhåndsstemmestedene, kan søke valgstyret om å stemme der de oppholder seg. Fristen for å søke om dette er tirsdag 5. september. Søknad om å stemme hjemme sendes skriftlig til: Aremark kommune, Aremarkveien 2276, 1798 Aremark eller til e-post: post@aremark.kommune.no.

Har jeg stemmerett i Aremark?
Du kan stemme i den kommunen hvor du er registrert i folkeregisteret som bosatt 30. juni 2023. Har du flyttet etter denne datoen er det fortsatt adressen 30. juni som avgjør i hvilken kommune du har stemmerett.

Valgmanntallet
Valgmanntallet er lagt ut til offentlig ettersyn på rådhuset. Dersom du ikke finner ditt navn i manntallet, kan du søke valgstyret om å bli ført inn. Det kan skje samtidig med at du forhåndsstemmer, eller du kan sende en henvendelse til valgstyret.

Husk legitimasjon!

 

Aremark kommunes logo

 

Aremark kommune

Valgstyret