Aremark kommune har fått tildelt ytterligere 336.000 kr,- fra regjeringen for å kunne avhjelpe lokale virksomheter som er rammet av de nasjonale smitteverntiltak og nedstengning fra 15.03.2021. Bedrifter innen service- handel- og serveringsnæring er sannsynligvis hardest rammet, men også andre bedrifter og enkeltmannsforetak kan søke. Fra før har vi fått 250.000,-.

Les mer her: Nye 750 millioner i koronastøtte til næringslivet.

 

Søknadsfrist 15. mai 2021.

Registrer din virksomhet på regionalforvaltning.no og send inn elektronisk søknadsskjema.

Har du spørsmål send en epost til nina.krafftskolleborg@aremark.kommune.no.

Vedlegg som må legges ved søknaden er:
* Stipulert inntektstap pga. nedstengning
* Legge ved en beskrivelse av aktiviteter som planlegges gjennomført for å sikre arbeidsplasser når nedstengning oppheves.