Fra og med 01.01.2021 skal pasienter hjemmehørende i Aremark kommune, som faller innenfor medisinskfaglige kriterier, innlegges på helsehuset i Sarpsborg.

KAD er et tilbud for pasienter som trenger innleggelse for behandling, observasjon og pleie, og som kan behandles av allmennleger og sykepleiere i primærhelsetjenesten. Tilbudet erstatter sykehusinnleggelse for pasienter som kan få et like godt tilbud på KAD som på sykehusene.
Fra samme dato opphører tjenesten ved helsehuset i Halden for pasienter fra Aremark kommune.

Besøksadresse:
Helsehuset Sarpsborg
Roald Amundsens gate 17, 1723 Sarpsborg