Kartverket har vedtatt følgende navn for Aremark Kommune

Aremark kommune

Aremark kommune har fått vedtak fra Kartverket angående skrivemåten til enkelte steds, gårds- og bruksnavn. De har blant annet vedtatt at Aremark sentrum heter Fossby med to s-er og ikke Fosby. 

Kunngjøring:

I forbindelse med adresseringsarbeidet i Aremark kommune reiste kommunen og Kartverket navnesak for en del navn for å avklare skrivemåten før de tas i bruk som adressenavn.

Saken har vært på lokal høring, der kommunen har kunngjort saken, og den har deretter vært til tilråding hos Stedsnavntjenesten. Kartverket gjør med dette vedtak i saken.

Les vedtaksbrevet, anbefalingene fra språkrådet og listen over vedtatte navn under. 

Alle som har klagerett får en skriftlig orientering fra kommunen. 

Tips ein ven Skriv ut