Jordhelseprosjektet inviterer til oppstartsmøte i Aremark, torsdag 23. mars kl 19:00 på Furulund.

Varm mat serveres fra kl. 18:30.
Åpent for alle interesserte. Ingen påmelding.

"Jordhelseprosjektet" er et samarbeidsprosjekt mellom de tre kommunene Aremark, Marker og Rakkestad, samt de tre lokale bondelagene. Prosjektet går over to år, og har fokus på jordhelse.

  • Arne Bardalen, Nibio: « Jordsmonnet – der livet starter og verdier skapes»
  • Dag Molteberg: «Korndyrking med økt fokus på jordhelse - metoder, resultater og erfaringer»
  • Hallvard Berg: «Mine erfaringer med direktesåing og fangvekster»
  • Jordhelseprosjektet: «Våre satsingsområder»