Ønsker du å skape en grønn sosial møteplass i Fossby? 
På medvirkningskvelden 29. mars var det stor interesse for permakultur og det å skape en grønn sosial møteplass i Fossby. Vi inviterer derfor til oppstartsmøte for alle som er interessert i prosjektet om permakulturpark. Du trenger ikke å ha deltatt den 29. mars for å komme på dette, og det vil bli en introduksjon til permakultur på starten av møtet.  

Møtet er for deg som vil bidra til idemyldring, planlegging og helst også utførelsen av dette spennende prosjektet. Dette er starten på å danne et lokallag i samarbeid med kommunen. Vi håper på å få til samskaping gjennom samdyrking og tror at en permakulturpark kan glede mange mennesker i Fossby! 

Program 

  • Introduksjon til permakultur - Hedda Kortnes 
  • Formål med lokallaget 
  • Servering av drikke fra naturen 
  • Workshop 

Permakulturens hovedprinsipper 

  • Ta vare på jordkloden 
  • Ta vare på mennesker 
  • Rettferdig ressursfordeling 

Påmelding
Det er ingen tidsfrist for påmelding eller begrensing på hvor mange som kan melde seg på.

Meld deg på her