Kommunen har fått en del henvendelser i forhold til Strømsfoss, kanaltangen, bobilutleie og bruken av området.

Aremark kommune har hatt et behov av å gå igjennom alle henvendelsene. Vi har nå fått en viss oversikt over situasjonen. Vi har hatt dialog med enkelt innbyggere, men også med Kanalselskapet.

Vi inviterer med dette til et åpent møte, hvor vi ønsker å gå igjennom en del forhold med, herunder arealplan, bobilutleien, samt kommunens tanker for utvikling og bruk av Strømsfoss.

Ordfører og rådmann vil møte fra kommunen.