Informasjon vedr. kommunereform

Prosessen vedr. kommunereformen er i sluttfasen og vil ha følgende tidsrammer:

02.06.2016 Kl 1700 i Rådhuset: Formannskap

Rådmannens innstilling i sak om å bestå som egen kommune eller å slå seg sammen med Halden kommune vil bli presentert

 

06.06.2016 Kl. 1830 på Furulund: Folkemøte

Rådmann presenterer sin innstilling vedr. kommunereform

Paneldebatt med de politiske partiene i Aremark – spørsmål/innlegg fra salen

 

07.06 14.06.2016: Innbyggerundersøkelse

Opinion foretar telefonintervjuer til samtlige registrerte mobilnummer i Aremark til følgende ringetider:

  • Hverdager mandag-torsdag: kl. 16 – 22

  • Fredag: kl. 16 – 20

  • Lørdag og søndag: kl. 13 – 18

Nedre aldersgrense er 18 år.

Nummeret det skal ringes fra er: 73 84 55 65

Merk! I følge Opinionen AS avsluttes undersøkelsen når 300 respondenter har svart, da det er tilstrekkelig for et statistisk riktig resultat. 

 

16.06.2016 Kl. 1800 i Rådhuset: Presentasjon av innbyggerundersøkelsen

Rådmannen presenterer Opinion sine funn/resultater fra innbyggerundersøkelsen for politikerne

Resultatene legges ut på kommunens hjemmeside

 

21.06.2016 Kl. 1900 i Rådhuset: Kommunestyret

Kommunestyret fatter vedtak i kommunereform-saken

Tips ein ven Skriv ut