Aremark kommune er nå i gang med å sette opp veinavnskilt og nummerering fra fylkesveier og kommunale veier inn til alle private veier og eiendommer i kommunen. Internskilting på private veier er ikke kommunens ansvar.

Ansvarlig utførende firma som står for arbeidene er AS Lande. De startet opp arbeidene på tirsdag 24.november og regner med å bruke tiden fram til jul med å fundamentere og sette opp stolpene. Skiltene vil bli montert i begynnelsen av neste år.