Hvordan skal Aremark kommune rigges for framtiden?

Rådmann Alice Reigstad og Halvard Moe fra KS-konsulent

Det var temaet for en utvidet ledersamling for ledere, politikere, avdelingsledere og andre nøkkelpersoner i kommunen denne uka.

Kommunestyret har vedtatt at Aremark skal bestå som egen kommune.

- Vedtaket er en utfordring, siden det er en villet politikk fra regjeringens side at små kommuner skal forsvinne, sa rådmann Alice Reigstad og fortsatte:

- Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland har uttalt at kommuner under 3000 innbyggere ikke har livets rett. Vår oppgave å rigge kommunen slik at vi ivaretar oppgavene våre i dag og i framtiden.

Rådmannen hadde invitert Håvard Moe fra KS-konsulent til å lede en arbeidsprosess, hvor deltakerne sammen skulle jobbe seg fram til aktuelle problemstillinger med dette som utgangspunkt og mulige løsninger på disse.

(Artikkelen fortsetter etter bildet. Alle foto: Anne Mørk-Tønnesen)

Større gruppebilde.jpg

Innspillene ble sendt inn skriftlig, og det er utarbeidet et referat som skal være et grunnlag for videre arbeid med å omorganisere kommunen, slik at den står enda bedre rustet til å møte framtiden.

- Prognosene tilsier at kommunen vil få stadig færre innbyggere og andelen eldre vil øke kraftig. Når befolkningen endres, så må kommunen tilpasse seg, slik at det er mulig å gi gode tjenester til innbyggerne våre også i framtiden, sa rådmann Alice Reigstad.

Gruppebilde med ordfører blant annet.jpg

Tips ein ven Skriv ut