Hun er ikke lensmann i Aremark lenger

Monica Anstensen

Det er Svein Midtskog i Rakkestad som fungerer som lensmann i Aremark. Tidligere lensmann Monica Anstensen er nyoppnevnt politikontakt, men er ansatt i Halden. 

- Lensmanskontoret er ikke nedlagt ennå, men jeg synes det er viktig at aremarkingene får vite at det er redusert åpningstid og at det ikke er jeg som er lensmann lenger, sier Monica Anstensen. 

Som nyoppnevnt politikontakt kommer hun til å jobbe fra Aremark en dag i uka, men hun er ansatt som leder for et nytt forebyggende avsnitt i Halden. 

- Jeg synes det er trist at det ikke skal være lensmann i Aremark lenger, men trives i den nye jobben i Halden, sier Anstensen. 

Lensmannskontoret i Aremark er som sagt ikke nedlagt ennå, men åpningstiden er redusert. Siden det varierer litt fra uke til uke, når det er bemannet, så er det lurt å ringe først

- Da havner en på sentralbordet til politiet i Rakkestad, og de har oversikt over når det er politifolk på kontoret i Aremark. Folk kan fortsatt også ta kontakt med meg, siden jeg er politikontakt og er på plass inne i mellom, sier Anstensen. 

Hun kommer til å få en kontorplass en gang i uka i kommunen etter hvert, men det er ikke helt avklart ennå. 

 

Tips ein ven Skriv ut