Mellom 15. april til 15. september er det i alle kommuner forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. 

I tidsrommet til det generelle bålforbudet er det ikke tillatt å tenne opp bål, engangsgriller, bålpanner og annen åpen ild, i skog og utmark uten tillatelse fra kommunen.

Bruk av åpen ild er kun lov hvor det er opplagt at det ikke kan starte en brann. Med dette menes for eksempel på snødekte områder, eller at det har vært mye nedbør over lang tid.

Skogbrannfare
Brannvesenet melder om svært stor brannfare grunnet tørt vær i områdene rundt Halden og Aremark. Er du usikker på om du kan tenne opp ild, la heller være eller kontakt brannvesenet.

Skogbrannfareindeks