Virksomhetsleder skole ønsker synspunkter på fire lokale forskrifter (se vedlegg). 

Høringsuttalelser bes sendt pr e-post til: frode.gabrielsen@aremark.kommune.no. 

Høringsfristen er 22. april 2024. 

Forskrift om skole- og feriedager.pdf

Lokal forskrift - skoleregler.pdf

Lokal forskrift - hovedmål.pdf

Veileder for behandling av permisjonssøknader.pdf