Hjorteviltet har stor betydning i Aremark kommune og det er nå utarbeidet et forslag til mål og virkemidler for den framtidige forvaltningen av elg, rådyr og hjort.

Aremark viltnemnd vedtok i sak 15/24 den 12.02.2024 å legge ut forslag til «Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltingen i Aremark kommune» på høring.

Høringsforslaget kan du lese her: 

Høringsutkast - Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Aremark 2024

Skriftlig uttalelse sendes Aremark kommune, Rådhuset, Aremarkveien 2276, 1798 Aremark eller post@aremark.kommune.no innen tirsdag 5.mars 2024.