Formannskapet i Aremark kommune vedtok i sak 165/20, 29.10.2020 å sende endringer i forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer ut på høring. 
Dette er fordi kommunen har sett behovet for å oppdatere forskriften, men også på grunn av behovet for å kunne differensiere de ulike brukerenhetene i kommunen.

                                                                                   
Innspill til forskriften må sendes skriftlig til Aremark kommune, enten på epost: post@aremark.kommune.no, eller per post: 
Aremark kommune, Rådhuset
2276 Aremarkveien
1798 Aremark

Det er satt høringsfrist til 13.11.2020. Fristen er satt så kort på grunn av at forskriften må være vedtatt av kommunestyret innen 01.01.2021, da endringene er avgjørende for å gjøre nødvendige endringer i gebyrregulativet for 2021.

Ved spørsmål rundt denne saken ta kontakt med:
Saksbehandler teknisk Line Dalene, epost: line.dalene@aremark.kommune.no, tlf: 47454511,
Eller VA-ingeniør Maiken Balder, epost: maiken.balder@aremark.kommune.no, tlf: 91120667.