Bestemmelsen om hjemmekarantene etter opphold i Sverige eller Finland har ikke tilbakevirkende kraft, det betyr at du kun skal i hjemmekarantene dersom du har vært i Sverige eller Finland fra i dag 17. mars, med mindre du oppfyller andre kriterier for hjemmekarantene. Fra før gjelder bestemmelsen om at alle som har vært utenlands skal være i hjemmekarantene i 14 dager fra dagen de kommer hjem. Les mer om hjemmekarantene her.

Brudd på hjemmekarantene kan straffes med kr. 20 000 i bot, subsidiært 15 dager i fengsel i følge nytt rundskriv fra Riksadvokaten, se rundskriv her.

 

Midlertidig grensekontroll på Indre-Schengen grense

For å begrense smittespredning fra personer som ankommer Norge fra andre land har regjeringen besluttet å innføre midlertidig personkontroll på indre Schengen-grense i 10 dager fra og med mandag 16. mars.

Personkontroll ved indre Schengen-grense betyr at alle reisende som drar til eller fra landet må være forberedt på å vise gyldig legitimasjon. For norske statsborgere er pass eneste gyldige id- og reisedokument utenfor Norden. Dette gjelder både på flyplasser, havner og grenseoverganger langs veiene.

Det vil fortsatt være mulig å reise til og fra Norge for norske statsborgere, men reisende må være forberedt på å kunne dokumentere eget statsborgerskap ved alle landets grenseoverganger. Det anbefales derfor å medbringe pass for å lette grensekontrollen, også ved reiser innenfor Norden.

Restriksjonene gjelder i hovedsak persontrafikk, godstrafikk vil fortsette å gå som normalt. Les mer om bestemmelsene på Politiets hjemmeside