Hjelp oss å overvåke helsen til villsvin i Aremark

villsvin

Veterinærinstituttet ønsker å dokumentere helsestatus på felt villsvin i Norge da kunnskapen her er mangelfull. 

I den forbindelse har Aremark kommune mottatt prøvetakingsutstyr og vi har kvalifiserte folk som tar på seg oppdrag for å ta prøvene hvis du ikke ønsker å utføre det selv. 

For hjelp til utførelse av prøve, henvend deg til 

  • Roar Kjølerbakken  mobil: 94 26 08 88
  • Jon Fredrik Naalum mobil:  90 67 25 55
  • Øyvind Espelund mobil:  99101007
  • Gjermund Bønøgård mobil: 90 56 89 32
  • eller Tommy Sydnes mobil:   90 59 76 26

Prøvetakingsutstyr kan også hentes på Aremark rådhus. Det skal tas blodprøve, muskelprøve og avføringsprøve. 

Når du sender inn ferdig frankert konvolutt med prøver, inkluderer dette gratis undersøkelse for trikiner. 

Ved spørsmål ta kontakt med Aremark kommune v/ Ann Kristin Halvorsrud

Tips ein ven Skriv ut