Her er de godkjente valglistene i Aremark 2019

Fristen for innlevering av listeforslag til høstens kommunestyrevalg var 1.april. Forslagene er godkjent av valgstyret.

Her finner du hvilke partier som stiller valgliste ved kommunestyrevalget i Aremark kommune. Valglistene til fylkestingsvalget kunngjøres særskilt.

Iht. valglovens § 6-8 må klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, fremsettes innen 7 dager etter
offentliggjøring av de godkjente valglistene.

Klagen sendes valgstyret i kommunen på epost til post@aremark.kommune.no eller på papir til Aremarkveien 2276, 1798 Aremark. 

Følgende valglister er godkjent:

  • Arbeiderpartiet
  • Senterpartiet
  • Kristelig Folkeparti
  • Høyre

Valglistene er lagt ut til gjennomsyn her på på aremark.kommune.no og på Aremark rådhus.

Tips en venn Skriv ut