Elvia jobber hele tiden for å holde strømforsyningen i gang, og med å rette opp feil før noen mister strømmen. For når strømmen først er borte, kan det være vanskelig å finne ut av hvor feilen ligger langs de flere tusen kilometerne med strømlinjer og master.

Som en del av den lovpålagte inspeksjon av høyspenningsnettet vil Elvia fly med helikopter for å kontrollere nettet og avdekke eventuelle feil i Aremark kommune fra uke 23.

Helikopterbefaringer sikrer strømnettet