Helikopterselskapet Helitrans AS vil utføre linjebefaring for Elvia fra og med mandag 27. mars.

Det vil, i 4-5 uker framover, bli utført lavtflyging med helikopter over høyspennings luftnett i Oslo og de tidligere fylkene Akershus og Østfold.

Det vil ikke bli utført flyging på søndager, ei heller mellom-dagene i påsken.

Måten å utføre flyging under minstehøyder på er regulert og godkjent. Mer informasjon finnes her: https://www.elvia.no/drift-og-vedlikehold/helikopterbefaringer-sikrer-stromnettet/