Har vedtatt forskrift om jakt og fangst av bever

Kunngjøring om vedtatt forskrift om jakt og fangst av bever i Aremark kommune og kommunale målsetninger for forvaltning av bever i Aremark kommune.


Aremark kommunestyre vedtok i sak 68/17 ovennevnte forskrift og kommunal målsetning med hjemmel i lov 29.mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 9 og forskrift 15.mai 2017 nr.519 om forvaltning av bever § 3 og § 5.

 

Tips ein ven Skriv ut