Har fått 100.000 kroner til Opplevelsesgruppa

Opplevelsesgruppa og bedriftsnettverk - behandlet

Haldenkanalen Regionalpark vil bygge et nytt bedriftsnettverk av Opplevelsesgruppa i Aremark.

(Fra venstre: Silje-Kristin Kirkeng Malkenes, Nina Krafft-Skolleborg, Anni Svendsby, Geir Aarbu, Anne Sande, Mette Holth, Håkon Tolsby, Sissel M. Børke, Hans Petter Havnaas, Emilie Ilar. I stolen foran: Hedda Kortnes) 

Regionalparken har opplevelsesnæring som et av sine satsningsområder og har fått et tilskudd på 100.000 kroner fra Innovasjon Norge til å bygge opp et nytt bedriftsnettverk her.
 
Regionalparken satser på fire bedriftsnettverk knyttet til:
  • Brekke sluser
  • lokalmat  
  • naturbasert helse 
  • aktivitet på kanalen
  • Det femte nettverket knyttet til Strømsfoss og Opplevelsesgruppa i Aremark er nå under etablering. 
 
Prosjektleder er Helene Rødseth fra Marker som driver sitt eget firma HR Engasjement og Ressursparken på Ørje som er en næringsarena og et utviklingsmiljø. 
 
15. mai var Opplevelsesgruppa i Aremark samlet på Furulund til «kickoff-samling» for det nye bedriftsnettverket.
 
Tilstede var representanter fra Furulund, Bøensætre, Aslakstrøm Gård, Stabburet på Holth, Møllerens Hus, Nordre Langedal Gård, Kirkeng Camping & Event og Stora Lee Camping samt ordfører i Aremark Geir Aarbu og sekretær for Opplevelsesgruppa, Nina Krafft Skolleborg. 
Helene Rødseth (2)
Prosjektleder Helene Rødseth

Tettere samarbeid til gode for den enkelte

- Tanken er å opprette et mer målrettet og tett samarbeid, synliggjøre denne delen av regionen, skape identitet, økt aktivitet og lønnsomhet for hver enkelt aktør i nettverket, opplyser prosjektleder Helene Rødseth. 

Hun forteller videre:
- Det skal skapes en felles plattform, tilrettelegges for struktur og samarbeid og bedriftsnettverket skal bidra til å utvikle konkrete og matnyttige tiltak, skape eierskap og interesse rundt felles muligheter og utviklingspotensial. 

I tiden framover skal forutsetningene for et forpliktende samarbeid avklares. Felles bedriftsbesøksrunde hos nettverksdeltakerne arrangeres, og det skal avholdes en workshop.  

Hyggelige opplevelser

-I løpet av juni skal alle bedriftene i Opplevelsesgruppa besøke hverandre. Å stå sammen om felles markedsføring vil styrke den enkelte og turister vil få muligheten til å oppleve flere ting når de først er på besøk i Aremark. Det er også viktig å kunne tilby alle hytteeiere i kommunen hyggelige opplevelser, sier Nina Krafft Skolleborg.

I august-september skal prosjektideen konkretiseres samt markedsundersøkelser og analyser utføres. Etter en ny nettverkssamling og eksternt studiebesøk til høsten skal prosjektleder og nettverket vurdere muligheter og ambisjoner for søknad til Innovasjon Norge om et forprosjekt hvor konkrete felles satsingsområder kan igangsettes. 

-Jeg gleder meg til å jobbe sammen med Opplevelsesgruppa i Aremark og ser nye utviklingsmuligheter for disse flinke aktørene, sier Rødseth. 

Tips ein ven Skriv ut