Har du spørsmål om kommuneplanens arealdel?

Møt opp på folkemøte på Furulund torsdag 2.mai klokken 19:00. 

Det skal avholdes folkemøte torsdag 2. Mai kl.19.00 på Furulund forsamlingslokale.

I møtet vil det bli gitt informasjon til kommuneplanens arealdel, og det vil bli anledning til å stille spørsmål.

Arkitekt Erlend Eng Kristiansen kommer til å innlede møtet og presentere planens hovedpunkter. 

Om du har spørsmål vedrørende planen og prosessen før folkemøtet, kan du kontakte kommunens saksbehandler på plan Morten Høvik, telefon: 45255590 epost: morten.hovik@halden.kommune.no.

Her kan du lese mer om kommuneplanens arealdel! Du finner alle plandokumenter her.

Frist for å komme med høringsuttalelse til planforslaget er fredag 17.mai 2019. Plandokumentene ligger også ute til offentlig ettersyn på rådhuset og på biblioteket. 

Tips ein ven Skriv ut