Har du noen i familien som lider av demens?

hand-3035665_1920

Da er du velkommen til pårørendeskolen.

  • Pårørendeskolen er et samarbeid mellom Halden kommune og Halden demensforening.
  • Pårørendeskolen skal bidra til at deltakerne får informasjon og kunnskap om demens samt hvordan de kan møte praktiske og følelsesmessige utfordringer.                        Samtidig får deltakerne mulighet til å møte andre i samme situasjon, utveksle erfaringer og støtte hverandre.
  • Pårørendeskolen er et tilbud til deg eller dere som har et familiemedlem med mistanke om eller med en demenssykdom.
  • Det er satt av 5 torsdagskvelder med enkel servering.

Sted: Bergheim bo og aktivitetssenter, kultursalen – Grimsrødhøgda 109 i Halden.                                                                                                                                         

Klokkeslett: 18-21 hver kurskveld 

Pris: 250 kr som dekker kursmateriale og enkel servering. Dersom flere fra en familie vil delta koster det full pris for en i familien og 100 kr for ekstra familiemedlem.

Betales ved påmelding til konto nr   1105 28 38136 eventuelt ved første møte.

Tema de ulike kurskvelder:                                                                                       

19.09  De ulike demenssykdommene v/ Allmennlege Bent Larsen.

26.09  Kommunikasjon og utfordrende adferd v/ Benedicte Bakstad. 

10.10  Rollen som pårørende v/ Marie Herrebrøden og Finn Eng.      

17.10  Rettigheter og tjenester for demenssyke. Vergemål v/ Benedicte Bakstad.                                                 

            Fremtidsfullmakt v/Gerd-Berit Odberg  

24.10  Den dårlige samvittigheten og sorgarbeid v/ Hilde Finsådal. Oppsummering av kurset og veien videre. 

Påmelding til: demensforeningen.halden@gmail.com  eller Benedicte.Bakstad@halden.kommune.no

Benedicte Bakstad      mobil: 93244096, demenskoordinator Halden og Aremark kommuner                                     Gerd-Berit Odberg      mobil: 91703754, Halden demensforening

NB: Mandag 23.sept kl.19.00 er det gratis foredrag om «Adferdsproblemer ved demens» ved overlege Peter Bekkhus-Wetterberg i aulaen på Halden videregående skole, Porsnes.

Benedicte Bakstad (bildet) er demenskoordinator i Halden og Aremark.

Benedicte-Bakstad-Helsehuset.png
Tips en venn Skriv ut