Har du et næringsprosjekt som trenger støtte?

Østfold fylkeskommune har satt av en pott på 6 millioner kroner til næringsutvikling i Østfold. Deler av ordningen er forbeholdt distriktskommuner som Aremark og Marker. 

Ordningen skal bidra til nye arbeidsplasser i hele Østfold.

  • Støtteordningen skal først og fremst komme små- og mellomstore bedrifter og virksomheter i Østfold til gode, men det er næringsmiljøene, kommunene, utdanningsinstitusjonene og forskningsmiljøene som må søke.

Fylkeskommunen oppfordrer til samarbeid mellom kommuner og bedrifter, bedriftsnettverk og andre organisasjoner.

Deler av støtteordningen er i 2018 forbeholdt søkere fra kommuner med distriktsutfordringer som i Østfold er Aremark, Marker, Rømskog, Rakkestad, Skiptvet, Trøgstad og Hvaler. Enkeltpersoner og enkeltbedrifter kan ikke søke.
 
Hva kan det søkes om?

  • Har du som næringsutvikler prosjekter innen omstilling og kompetansetiltak som er med på å styrke næringslivet i regionen og bidra til etablering av nye arbeidsplasser i Østfold ønsker vi at du søker.
  • Vi ser etter prosjekter som jobber med å tiltrekke virksomheter og kompetanse til Østfold, sikre bærekraftig vekst i bedrifter eller legger til rette for flere vekstkraftige nyetableringer.
  • Videre ønsker vi gode prosjekter som bidrar til omstilling gjennom innovasjonsaktiviteter og/eller å sikre tilgang på relevant kompetanse i arbeidsmarkedet.

 
Ny støtteordning
Med denne støtteordningen som gjelder for 2018 og 2019 vil Østfold fylkeskommune samordne søknadene til omstilling og kompetansetiltak innen næringslivet.

Ordningen vil ha en felles søknadsfrist før sommeren og en på høsten. De innkomne søknadene blir vurdert under ett. Første utlysning er nå i mai med søknadsfrist 8. juni.
 
Søknad gjennom regionalforvaltning.no: 
For retningslinjer for Støtteordning for næringsutvikling i Østfold og informasjon om hvordan søke, se mer informasjon ved å klikke på lenken.
 
 

 

Tips ein ven Skriv ut