Grillforbudet gjeninnføres pga skogbrannfare

Grilling2

Som følge av stor fare for gress-, lyng- og skogbrann gjeninnføres totalforbudet mot å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og annen utmark fra i dag.

 ”I nærheten av” defineres som nært nok til at flammer, gnister eller glør kan antenne vegetasjon eller annet brennbart materiale. Forbudet inkluderer bruk av alle typer griller og utstyr som kan bidra til at vegetasjon antennes. 

Forbudet gjelder også på tilrettelagte grill- og badeplasser. Vi vil henstille innbyggerne og eiere av fritidseiendommer, som har tomt i eller i nærheten av tørr vegetasjon, til å utvise den største forsiktighet.  
 
I forbindelse med eventuell skogsdrift må stor forsiktighet utvises, og kjetting tillates ikke benyttet. Skytterlag må vurdere brannfare som følge av sine aktiviteter.
 
Brannvesenet oppfordrer alle til å respektere totalforbudet mot bruk av ild i denne perioden.

Skader oppstått som følge av bruk av alle typer ild eller annen aktivitet som fører til brann, kan medføre erstatnings-/straffeansvar. Forbudet gjelder inntil brannvesenet opphever det.
 
Med vennlig hilsen
 
Ole Christian Torgalsbøen
Brannsjef

Tips ein ven Skriv ut