Privatpersoner i Aremark kan hente gratis strøsand blandet med salt døgnet rundt - bak idrettshallen.

Vi oppfordrer til å hente i bøtte, det er ikke tillatt å hente sand med tilhenger.