Valgfaget «Innsats for andre» handler om å gi elevene praktisk erfaring med frivillig arbeid og mulighet til å gjøre noe for andre og bidra til fellesskapet. Faget skal bidra til at elevene blir bevisste på frivillighet som en sosial verdiskaper, og til at den enkelte kan være en aktiv medborger som bidrar til et inkluderende samfunn. Gjennom opplæringen kan elevene bygge nettverk, utvikle ansvarlighet og få relevant erfaring for et framtidig arbeidsliv. Faget skal også bidra til at frivillig arbeid fortsetter å være en tradisjon i samfunnet.

I Aremark har elevene gjort mye forskjellig. De har vært besøksvenn for eldre, klippet plener, stablet ved, raket gress, dekket ulike ryddebehov rundt skolen, hjulpet til på nærbutikk og bensinstasjon, plukket søppel, luftet hunder og vært lesevenn/hjelpelærer på barnetrinnet.

I tillegg har de brukt tid på flaskeinnsamling til veldedige formål. I år går pengegaven fra flaskepant til kreftforeningen.

Klassen legger ut lapper i postkassene til beboere i Aremark med innsamlingsdatoer gjennom året. Det er innsamling ca. hver tredje uke. Da setter folk ut flasker i poser på trappa. Pantingene foregår på butikken i Aremark. Foreløpig har det kun vært norsk pant. Det blir for langt å komme seg til Sverige i skoletida.

«Innsats for andre» ved lærer Geir Myhren-Larsen vil gjerne ha oppdrag, så de oppfordrer alle Aremark beboere om å melde inn behov. Flaskepanting fortsetter neste skoleår.

Klassen uttrykker at de liker godt å være til hjelp for andre og fint å kunne samle inn penger til et viktig formål.