God vannkvalitet i Aremark

19 07 23 Kirkeng

Resultatene etter tredje prøveuttaksrunde er nå klare.. Den bakteriologiske kvaliteten på badevannet er fortsatt «god» ved alle uttaksstedene.

Det blir tatt ut vannprøver for analyse fra badeplassene på Tripperød, Tolsby Camping og Kirkeng Camping fire ganger i løpet av badesesongen.

De er vurdert etter folkehelseinstituttets Vannkvalitetsnormer for friluftsbad. 

Det var ryddig og pent ved alle de besøkte strendene tirsdag 23.juli. Det vil bli tatt ut badevannsprøver en gang til, det skjer i august. 

Blågrønnalger

Det er årvisst en utfordring med oppblomstring av blågrønne alger i Aremarksjøen. Når det blir store mengder med alger kan de kan føre til hudirritasjon når en bader og hvis en svelger vann kan det føre til kvalme og diare. 

«Store mengder» er når en kan se at det ligger et lag med alger på overflata og/eller at vannet er grønt på farge. 

Hvis en velger å bade i vann med mye alger er det viktig å dusje seg med rent vann etterpå.  Kommunen vil fraråde bading hvis mengden av blågrønnalger tilsier det. 

Ser du som innbygger/bader steder der det er mye alger, gi beskjed til kommunelege Rita Martinsen på epost: Rita.Martinsen@aremark.kommune.no

 

Tips en venn Skriv ut