Gleder seg til å dele ut kulturpris i Aremark

Kulturpris 1

Virksomhetsleder for barnehage og kultur, Ragnfrid Næss og leder for Levekårsutvalget, Jørgen Grønlund håper kommunen får inn mange forslag på flotte kulturkandidater. 

Levekårsutvalget har vedtatt at det lyses ut Kulturpris for 2019 i tråd med retningslinjene, men med endret frist til 01.11.2019. 

Enkeltpersoner, lag og foreninger kan sende inn skriftlige og begrunnede forslag på kandidater innen 1. november 2019.

Retningslinjer for Kulturpris i Aremark kommune:

1. Aremark kommunes kulturpris har som formål å stimulere til kulturarbeidet (utvidet kulturbegrep) og gjennom prisen vise at det offentlige anerkjenner og setter pris på det frivillige kulturarbeidet som utføres.

2. Kulturprisen deles ut til enkeltpersoner eller grupper med tilknytning til Aremark kommune. Lag, foreninger eller institusjoner i Aremark kan også tildeles prisen.

3. Kulturprisen er fastsatt til 5 000 kroner og deles ut annethvert år. Kronebeløpet vurderes av Levekårsutvalget (tidligere Oppvekst- og kulturutvalget) hvert fjerde år. Enkeltpersoner, lag og foreninger kan sende inn skriftlige og begrunnede forslag på kandidat innen 1. april (i år 1. november). Dette skal kunngjøres i lokalpressen og på Aremark kommunes hjemmeside innen 1. februar (i år 1. september) samme år.

4. Levekårsutvalget (tidligere Oppvekst- og kulturutvalget) vurderer kandidatene og tildeler prisen.

5. Ordføreren foretar selve utdelingen av prisen med diplom under et passende arrangement.

6. Opplysninger om kandidatene behandles fortrolig.

Forslag til hvem som fortjener kulturprisen sendes til rådhuset, Aremarkveien 2276, 1798 Aremark, eller til epost: post@aremark.kommune.no        

Søknaden merkes Kulturpris og må sendes inn senest 1. november.                                 

Eventuelle spørsmål rettes virksomhetsleder Ragnfrid Næss: mobil 92251874 epost ragnfrid.nass@aremark.kommune.no