Fra mandag 14. september starter utbedringsarbeidene på FV 21 i Fossby Aremark.

Arbeidet vil vare frem til ca. 30. oktober 2020.

Veien skal breddes og trafikkøyene skal flyttes vest (mot bensinstasjonen), det pga. at det er veldig smalt i mellom trafikkøy og rabatt.
Det blir ett kjørefelt, nedsatt hastighet og lysregulering av trafikken i denne perioden.