Det er funnet 7 døde harer på Aarbu hyttefelt i den senere tiden. Det er mistanke om tularemi (harepest) og nye funn av døde dyr vil bli sendt til Veterinærinstituttet for diagnostikk.

Harepest er en bakteriesykdom der hare og smågnagere er spesielt utsatt. Bakterien er svært smittsom og kan overføres fra dyr til menneske ved direkte kontakt eller via smittet vann eller kjøtt. Harepest gir vanligvis et mildt sykdomsbilde hos mennesker der symptomene er influensalignende med feber, hodepine og tretthet. Sykdommen behandles med antibiotika.

Det må vises stor forsiktighet (engangshansker) ved håndtering av døde harer og smågnagere. Viktig å sikre drikkevannskilder (brønner) mot smågnagere og tilsig av overflatevann. Døde dyr bør graves ned på egnet sted slik at ikke rovdyr / hunder kan grave de opp igjen.

Henviser til Veterinærinstituttets hjemmeside.