Fullt hus i kommunestyret

Folksomt i Kommunestyret

Mange av de berørte hadde møtt opp, da kommunestyret behandlet vannverkssaken torsdag 14.desember.

Alf Ulven (H) trådte inn som ordfører under behandlingen av vannverkssaken siden ordfører Geir Aarbu er inhabil. 

Saken hadde samme dag blitt behandlet i et ekstraordinært møte i formannskapet. 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt:

Kommunen anser at det er en stor usikkerhet knyttet til når kommunen overtok Søndre Aremark vannverk. Det kan ikke utelukkes at det i en rettsak ville blitt påpekt at kommunen er den profesjonelle parten i denne saken, og at kommunen derfor burde ha sørget for å bringe klarhet i overtagelsestidspunktet gjennom vedtak eller inngåelse av avtale om dette.

Kommunen velger å frafalle kravet om tilknytningsgebyr for de abonnenter som har fått krav om innbetaling av tilkoplingsgebyr med forfall 18.09.2017. Kommunen vil derfor trekke de sakene som er bragt inn for Forliksrådet. De av abonnentene i denne saken som allerede har betalt inn i henhold til kravet, vil få beløpet tilbakebetalt.

Aremark kommune godkjenner å dekke inntil NOK 120.000 i dokumenterte advokatregninger fra Advokat Nordenhaug relatert til denne saken. 

Bildet: Fra venstre Mette Eriksen, konst.rådmann, Alf Ulven, ordfører, Nils Håkon Sandtorp, varaordfører i sak PS 78/17 Søndre Aremark vannverk - oppfølging av KS sak - vedrørende status og videre arbeid.

Alf Ulven , ordfører i vannsaken.jpg

Tips ein ven Skriv ut