Frivillige til ungdomsklubben
Foreløpige lokaler som kan brukes av ungdomsklubben er på plass, så nå mangler bare trygge, voksne frivillige som kan tenke seg å stille opp for å drive ungdomsklubben. Det må være minimum to voksne til stede når ungdomsklubben er åpen. Aktuelle dager vil i utgangspunktet være onsdags- og fredagskvelder, men andre dager kan også være aktuelle.

Vi starter opp etter sommerferien. Politiattest må fremlegges.

Frivillige til sykehjemmet
Fosbykollen sykehjem trenger frivillige som besøksvenner/turkamerater, fortrinnsvis på demensavdelingen, men også til de andre beboerne. Vi ønsker oss primært voksne folk til dette, men moden ungdom kan også vurderes.

 

Er du interessert i å være frivillig i ungdomsklubben eller på sykehjemmet, så send noen ord om deg selv, samt kontaktinformasjon til frivilligsentral@aremark.kommune.no snarest.