3.trinn gjennomfører de obligatoriske kartleggingsprøvene (lesing og regning) neste uke. Skolen håper at elevene får gjort sitt beste. Hverken mer eller mindre som jeg bruker å si til alle elever som kan være litt spente for en prøve, foredrag osv. Ansatte og foresatte bør alltid bidra på en måte som gjør det lettere for elevene å gjøre sitt beste.

FAU avholdt årsmøte 26.09. Protokoll fra årsmøte samt flere referater fra brukerråd finner dere på skolens nettside.

4.trinn hadde besøk fra Den kulturelle skolesekken (DKS) denne uka. 

HUSK Å BRUKE REFLEKS