3.og 4. trinn gikk til valgurna på mandag . De måtte presentere seg med hele sitt navn og fødselsdato før de kunne stemme. Det var SP som gikk seirende ut etter dette valget.
Image

Høstens foreldremøter er nå gjennomført. Videre kommer snart utviklingssamtalene. De fleste elevene har gjennomført skolemiljøundersøkelsen Spekter. Resultatene herfra brukes i utviklingssamtalene.

Skolens ordensreglement er vedtatt i Levekårsutvalget og elevrådets innspill om endring på et punkt er nå vedtatt. Elevråd, FAU og SU/SMU gikk for å stryke regelen om forbud mot bruk av hodeplagg i timene og etter to behandlinger i Levekårsutvalget ble regelen fjernet 31.august.

Minner om skolens info hefte som inneholder det meste av opplysninger om Aremark skole. Dere finner det under bilde av skolen på vår nettside.