Skoleåret er i gang. De første ukene skal alle ansatte ha et ekstra fokus på trivsel for elevene slik at vi får en god start. Elevene vil merke det på at vi fremmer betydningen av å hilse og ta vare på. Alle skal føle seg velkommen til et nytt skoleår. Det er lovpålagt at alle skal føle seg trygge på skolen, og det blir enda tryggere hvis alle slutter opp om dette. Ansatte, elever og foresatte vil sammen kunne gi det beste trivselsmiljøet på skolen.

Nye 1.trinn er på plass og det var en spent gruppe elever som møte opp på skolen onsdag. Jeg tror at foreldrene var like spente og etter oppstilling og fotografering ble elevene stilt opp før de gikk inn i klasserommet.

Kulturskolen starter opp i uke 35 og først ute tirsdag 31. august er gitar. Mer info om tider med mer kommer i uke 34.

Skolens brannvarslingsanlegg ble slått ut av et lynnedslag like ved barnehagen forrige uke. Reparasjon har vært vanskelig da ødeleggelsen viste seg å være ganske store og dessverre vil det ta tid før dette er i orden. Takstmann fra forsikringsselskapet var på befaring fredag. Skolen ved brannvernleder og rektor har gjort en ROS-analyse og satt inn flere tiltak. Brannvesenet i Halden ble kontaktet i forbindelse med denne jobben. Det mest omfattende tiltaket er at vi har satt inn en person som går brannvernrunder kontinuerlig i hele skoletida 5 dager i uka.