Aremark barnehage er under bygging og skal stå klar til oppstart august 2021. Den nye barnehagen har 3 avdelinger hvorav en småbarnsavdeling. Småbarnsavdelingen vår blir inndelt i to grupper.

Vi ønsker innspill til navn til avdelingene våre. Vi blir glad for alle forslag og håper vi kan finne noe som gjenspeiler Aremark.

Vi trenger fem navn:

  1. Storbarnsavdeling 1
  2. Storbarnsavdeling 2
  3. Småbarnsavdeling
  4. Småbarnsavdeling gruppe 1
  5. Småbarnsavdeling gruppe 2

Send oss ditt navneforslag på e-post: Ragnfrid.Nass@aremark.kommune.no
Frist for å sende inn navneforslag er 30. april.