Klikk på lenken under for å bli med på møtet, du trenger ikke registrere deg på forhånd.

Bli med på møte

 

Agenda
18.00 - 18.10 | Velkommen v/Aremark kommune
18.10 - 18.25 | Introduksjon til NND v/direktør Pål Mikkelsen
18.25 - 18.30 | Pause
18.30 - 18.50 | Om radioaktivt avfall i Norge og hvordan det kan oppbevares v/seniorrådgiver FoU Håvard Kristiansen
18.50 - 19.15 | Hva kan det innebære å være vertskommune for et anlegg for oppbevaring av radioaktivt avfall? Hvordan ser veien ut videre? v/sektordirektør Martin Andreasson
19.15 - 19.25 | Pause
19.25 - 20.00 | Spørsmål fra publikum

 


 

Aremark og Halden kommune vil i samarbeid med Norsk nukleær dekommisjonering (NND) avholde digitale folkemøter om lagring av radioaktivt avfall.

  • Hva er radioaktivt avfall og hvordan lagres det i dag?
  • Hvor og hvordan skal det radioaktive avfallet lagres i fremtiden?
  • Hva vil det innebære å være vertskommune for et anlegg for lagring av radioaktivt avfall?

Har du spørsmål?
Har du spørsmål knyttet til dette, kan du gjerne sende dem til oss på forhånd ved å bruke kontaktskjemaet på: www.nnd.no/kontakt. Det blir også satt av tid til spørsmål i møtene.

Mer informasjon om hvordan du kan være med på møtene og endelig agenda kommer senere, og vil annonseres på NND og kommunenes nettsider og på Facebook. Dersom gjeldende smittevernregler på møtetidspunktet åpner for fysiske møter, vil vi komme med nærmere informasjon om dette.

logoer NND.png

NND er en statlig etat med hovedkontor i Halden som har fått oppgaven med å rydde opp etter Institutt for Energiteknikk (IFE) sine atomanlegg og håndtere alt menneskeskapt radioaktivt avfall på en trygg måte.