Aremark kommune tar vannprøver fire ganger i løpet av badesesongen på badeplassene på Tripperød, Tolsby Camping og Kirkeng Camping.

Resultatene etter første prøveuttaksrunde er nå klare. De er vurdert etter Folkehelseinstituttets vannkvalitetsnormer for friluftsbad. Den bakteriologiske kvaliteten var i klassen "god" ved alle uttaksstedene.

 

Badestedene ble besøkt tirsdag 9. juni. 

Uke Sted Bakteriologisk kvalitet
24 Tripperød, Asperen God
Tolsby Camping, Store Le God 
Kirkeng Camping, Aremarksjøen God

 

Bakteriologisk kvalitet deles inn i følgende kategorier:
God
Mindre god
Ikke akseptabel