Setten
Er nå svakt synkende og ligger på HRV (har gått ned 2 cm siden flomtopp). Det tappes ca 26-27 m3/sek i dammen og begge lukene er 100 % åpne samt at det tappes litt over bjelkestengsel. Mjermen er også synkende og har gått ned 6-9 cm siden flomtoppen. 
 
Hemnes/øgderen
Her går det fortsatt ikke å tappe da det fortsatt renner inn i Øgderen og ikke ut, vannstand har økt med 2 cm siste døgn og er nå 15 cm over HRV. Det er god kapasitet i Daltorpsfoss slik at vannstand i elven er så lav som den kan bli. 
 
Rødenessjøen
Er nå 92 cm over HRV og har nådd flomtoppen sin i dag/natt. Det tappes ved dammen i henhold til reglementet (Ca 78 m3/sek) og vannstanden ved dammen er da på/ved HRV.  
 
Øymarksjøen
Er nå 53 cm over HRV og stiger med 10 cm i døgnet. Også her tappes det i luker og i nålestengsel i henhold til reglement, Ca 80 m3/sek. 
 
Aspern/Ara 
Er nå 10 cm over HRV. Vannstanden stiger nå med 8-12 cm i døgnet og vil fortsette å øke etter hvert som det tappes mer fra Øymarksjøen. Det tappes i flomluken for å holde vannstanden nede, men også her er det et smalt parti før dammen slik at vannstanden ved dammen er 50 cm under HRV. Vi øker vannføringen med 10 m3/sek nå på morgenen og tapper da ca 86 m3/sek fra Brekke dam. 
 
Femsjøen
Femsjøen er også under HRV,  24 cm for å være nøyaktig og vi tapper med alt vi har av kapasitet for å holde vannstanden nede samt skape så mye bufferkapasitet som mulig. Vannstanden vil sakte men sikkert øke med økt tapping fra Brekke. Situasjonen her kan også fort bli kritisk hvis kraftstasjonen stopper da den står for 37 m3/sek av de totalt 96 m3/sek som tappes ut fra Femsjøen. NB! Det er opprettet reparasjonsberedskap for Tistedalsfoss kraftstasjon. 
 
Store Erte
Ca 90 cm kvar til HRV og fungerer foreløpig som buffer for Femsjøen. 


Vannføring

  Kl 08:00 i dag Kl 08:00 i går Maks kapasitet i dam (HRV)
Ørje 78    m3/sek 68    m3/sek 111   m3/sek
Strømsfoss 80    m3/sek 75    m3/sek 111   m3/sek
Brekke 86    m3/sek 75    m3/sek 150 + 60    m3/sek
Ut fra Femsjøen 96    m3/sek 96    m3/sek 80    m3/sek

 

Generell info: 
Flomtoppen i den nordre delen ser ut til å være nådd for denne gangen men mer nedbør kan fort endre på dette. Det er nå den nedre delen av vassdraget som må håndtere/avlede vannmengdene fra Rødenessjøen og Øymarksjøen slik at vannstanden nå vil øke fremst i Aspern/Ara og i Femsjøen. Har sjekket litt historiske data tilbake til 2000 og dette er den største flommen siden da for Rødenessjøen og Setten.  
 
Nedbør: 
Nedbøren som er meldt i løpet av helgen frem til mandag kveld bærer preg av å være bygesystem som kan gi alt fra 10-40 mm. Hvis dette slår til med 40 mm i hele vassdraget vil situasjonen forverres men slik det ser ut med rimelig sikkert oppholdsvær etter disse frontene så ser det ut til at vi får en pust i bakken og får avledet flommen kontrollert.   
 
 
Vannstand flom høsten 2014:
Rødenessjøen: 119,04 (81 cm over HRV)
Øymarksjøen: 109,05 (69 cm over HRV)
Aspern/Ara: 106,38 (51 cm over HRV)
Femsjøen: 79,48 (18 cm over HRV)
 
Vannstand flom høsten 2000:
Rødenessjøen: 119,59 (136 cm over HRV)
Øymarksjøen: 109,57 (121 cm over HRV)
Aspern/Ara: 107,22 (135 cm over HRV)
Femsjøen: 80,18 (88 cm over HRV)
Setten: 167,70 (21cm over HRV)
Øgderen: 134,19 (66cm over HRV)