Helsesykepleier har ferie mellom 08 juli og 29 juli og helsestasjonen er da stengt.

Vi har et samarbeid med Halden helsestasjon som følger opp hjemmebesøk og åpen veietid. Man ta kontakt dersom man har andre helsestasjonsspørsmål. 

Telefonnummeret er 69 17 45 00.