Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

Bli med på kurs!

Nasjonale bestemmelser om kontroll og omsetning av hjorteviltkjøtt har åpnet for at en person på jaktlaget kan kontrollere og gi erklæring på jaktlagets kjøtt, etter å ha deltatt på et kurst i feltkontroll av hjortekjøtt. 

Kjøttet kan da leveres til lokal detaljist, i tillegg til sluttforbruker og viltbehandlingsanlegg. Mulighetene er nå en enklere og rimeligere omsetning, som samtidig er trygg og sporbar.

Mattilsynet er svært tilfreds med ordningen og reduserer sin kontroll på jaktlagets kontrollsted.

  • Hensikt: kurset skal gi deltakerne kunnskap og holdninger i tråd med Mattilsynet sine krav til Feltkontrollør av hjorteviltkjøtt. Målet er også å heve kvaliteten på jaktlagets eget kjøtt og å øke verdien av hjortevilt og hjorteviltkjøtt og å lette omsetningen.
  • Målgruppe: personer som skal foreta Feltkontroll av hjorteviltkjøtt og andre interesserte.
  • Kursbevis kun til erfarne jegere (min. 5 år hjorteviltjakt) med slakte-erfaring (min. 20 stk. hjortevilt)
  • Kursavgiften på kr 2 300,-, inkludert mat og kursmateriell, faktureres etter kurset.

Sted og tid: Studentsamfunnet på Ås , lørdag 2. september kl. 09.00 – 17.00

Påmeldingsfrist: 28. august. Deltakerbegrensning.

Les mer om kurset her!

Tips ein ven Skriv ut